Nadat de Eerste Kamer deze week instemde met het Belastingplan 2017, heeft het ministerie van Financiën in het eindejaarsbericht de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2017 gepubliceerd. Hieronder benoemen we een aantal van deze wijzigingen per onderwerp. Inkomstenbelasting Tarieven box 1 Vrijgestelde beleggingsinstelling box 2 Er zijn drie m...

Het ministerie van Financiën heeft het verdragenoverzicht per 1 januari 2017 gepubliceerd. Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. Nieuwe toevoegin...

Beoordeel of uw ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. In de vennootschapsbelasting is het verlies alleen te verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back), of met de winsten uit de komende negen jaar (carry-forward). Ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de drie voorafgaande j...

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruik gemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. U moet dan een gedeelte van de aftrek weer terugbetalen. Als u in 2012 geïnvesteerd heeft in een bedrijfsmiddel en hiervoor investeringsaftrek hebt genoten, dan loopt de desinvestering...

Voor de milieu- en/of energiebewuste ondernemers zijn er diverse interessante fiscale investeringsfaciliteiten, zoals de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) of de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen (VAMIL). Met de EIA kunt u 58% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Afhankelijk van de categorie waarin uw milieu-investering ...

Als u in 2016 voor meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen, heeft u recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de € 2.300 en € 311.242. Komt u onder de drempel van € 2.300? Dan kan het een overweging zijn om nog voor het einde van het jaar een investering te doen. Dreigt u het maximum van € 311.242 te overschrijden, dan kan het raadzaa...

Heeft u de afgelopen jaren sterk schommelende inkomsten gehad in box 1, dan heeft u misschien meer belasting betaald dan bij gelijkmatige inkomsten het geval zou zijn. In zo’n geval kunt u aan de hand van middeling geld terugvragen bij de Belastingdienst. Middeling vindt plaats door voor drie aaneengesloten kalenderjaren uit te gaan van de gemiddelde inkomsten. Houd hierbij rekening met een ...

Tip 5: Word energieleverancier Investeert u in zonnepanelen, dan levert dat direct een aantal financiële en fiscale voordelen op. Zoals: De zonnepanelen hoeft u niet in box 3 op te geven, waardoor u een besparing in box 3 realiseert. De btw over de zonnepanelen kunt u terugvragen bij de Belastingdienst. De energiekosten gaan omlaag omdat u zelf een deel van uw energie opwekt. Doo...